Home Algemeen Ontwerpers
Ontwerpers PDF Afdrukken E-mail

 

Bent u benieuwd hoe het verkiezen van ontwerpen bij buurtschap Klein Zundertse Heikant gaat, lees dan hieronder de werkwijze van de ontwerpkeuze. Voor meer info kunt u terrecht bij onze secretaris: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien.

 


 

Werkwijze ontwerpkeuze Klein-Zundertse Heikant 

 

In 2010 is de ontwerpkeuze binnen de Klein-Zundertse Heikant geëvalueerd. Met de resultaten van die evaluatie is volgende werkwijze gevormd.  

 

 1. De ontwerper *) wordt gekozen voor een periode van maximaal 3 jaar. 

Na 3 jaar volgt altijd een nieuwe ontwerpersverkiezing. Een ontwerper kan ook een ontwerp indienen met de intentie om minder dan 3 jaar te ontwerpen. 

 1. De ontwerper hoeft geen lid van de buurtschap te zijn 

 1. Gekozen wordt op basis van een ontwerp; het is aan de ontwerper om deze al dan niet uit te werken in een maquette. 

 1. Aanmelden voor 1 december 

 1. De verkiezing vindt plaats in een aparte verkiezingsvergadering 

 1. Ontwerpers stemmen zelf niet mee 

 

Haalbaarheidsselectie (door de selectiecommissie). 

 1. De ontwerpen worden eerst beoordeeld op haalbaarheid qua tijd, kosten en techniek. 

 1. De haalbaarheidsselectie wordt gedaan door een selectiecommissie waarin het bestuur zit en een aantal buurtgenoten. 

 2. Ieder jaar wordt het nieuwe ontwerp beoordeelt door een selectiecommissie.

 3. Er kunnen maximaal 5 ontwerpen door naar de verkiezingsvergadering. 

 

Verkiezing 

 1. De ontwerper presenteert zijn ontwerp (en zichzelf) op de verkiezingsvergadering. Ook kan er extra toelichting worden gevraagd aan de ontwerper 

 1. De aanwezige buurtgenoten (inclusief bestuur) brengen een stem uit door middel van blanco stembriefjes. 

 1. Het bestuur maakt het aantal uitgebrachte stemmen per ontwerp bekend. 

 2. Het ontwerp dat meer dan 50% van de stemmen heeft wint. Is er na de eerste ronde geen overduidelijke winnaar, dan wordt er opnieuw gestemd tussen de ontwerpen met de meeste en op een na meeste stemmen.

 

Tweede en derde jaar. 

 1. Tenzij anders overeengekomen tussen ontwerper en bestuur vindt er geen verkiezing plaats 

 1. De ontwerper is volledig vrij in zijn ontwerp, uiteraard binnen de mogelijkheden van de buurtschap (financieel en technisch haalbaar) 

 1. De ontwerper presenteert zijn idee op de jaarvergadering, dit kan b.v. aan de han d van een tekening of maquette, wel moet duidelijk zijn hoe het ontwerp ongeveer gaat worden 

 1. Voor de jaarvergadering vindt er een overleg plaats met (een deel van) het bestuur (evt. aangevuld met enkele bouwers) omtrent de haalbaarheid van het ontwerp; het bestuur moet een idee krijgen van wat er bij het ontwerp komt kijken op het gebied van kosten, bloemen, figuratie etc. 

 1. Het bestuur beoordeelt niet het ontwerp, alleen de haalbaarheid van het ontwerp 

 

Samenstelling van de ontwerpersgroep 

 1. De ontwerper wordt gekozen in de samenstelling waarin hij indient. 

 1. Indien de ontwerper(s) niet doorgaan in de huidige samenstelling kan er  

 1. Worden gestemd op een extra ontwerper, voorgesteld door de huidige ontwerper(s) 

 1. Worden gestemd om verder te gaan met minder ontwerpers 

 1. Een geheel nieuwe ontwerpersverkiezing wordt georganiseerd.  

Het bestuur beslist hierover. 

 

Ontwerpers traject 

 1. Eerst wordt een ontwerp ingediend en beoordeeld op haalbaarheid 

 1. Daarna wordt een uitgebreider ontwerp ingediend waarin duidelijk wordt 

Welke kleuren er gaan worden gebruik 

Welke onderdelen gaan bewegen, of andere techniek vereisen 

Welke materialen er nodig zijn 

Of er gebruik wordt gemaakt van figuranten en/of muziek 

Ook wordt er een voorlopig budget opgesteld 

 1. Als het bestuur akkoord geeft op het ontwerp kan de maquette worden gemaakt, 

deze dient af te zijn met de presentatie tijdens het maaifeest. Ook dient er een constructie maquette te zijn, die na het maaifeest kan dienen als basis om voort te borduren 

 

Inwerkingtreding 

 1. Bovenstaande werkwijze gaat in corsojaar 2011 in. 

 

*) waar “ontwerper” staat, kan ook gelezen worden: “ontwerpersgroep” 

 

Het bestuur van de Klein-Zundertse Heikant heeft altijd het recht de samenwerking met de ontwerper te ontbinden voor de maximale 3 jaar zijn verstreken.